top of page

คลาส Academy

カリキュラム

ค่าธรรมเนียมบทเรียน

เทนนิส

名称未設定のアートワーク 1.png

จัดขึ้นทุกวัน

AM: 8.00 - 12.00 น

ช่วงบ่าย: 16:00 น. - 21:00 น

T1 ค่าบริการรายเดือน 2,000 บาท

TS ค่าบริการรายเดือน 10,000 บาท

 

บทเรียนส่วนตัว

1,500 บาท / ชม

名称未設定のアートワーク 3.png

ฟุตซอล

IMG_0054 2.png

จัดวันเสาร์และอาทิตย์

 

1000-1100: F1

1115-1315: FS

 

* FS: ผู้เล่นที่แข็งแกร่งขึ้น

ผู้เล่นขั้นสูง

F1 ค่าบริการรายเดือน 2,000 บาท

FS ค่าบริการรายเดือน 10,000 บาท

 

บทเรียนส่วนตัว

1,500 บาท / ชม

名称未設定のアートワーク 4.png

ทดลองใช้ฟรีครั้งแรก

มาสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกกับการทดลองเรียนฟรี!

นายกวี: 095-390-4659

แยกค่าเข้าชม 1,000 บาท

* รวมค่าเครื่องแบบเริ่มต้น

料金
アカデミー申し込み

วิธีการใช้

กรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

MR. KAW: 095-390-4659

NOAH BKK: 02-259-8425

IMG_0542 2.png
bottom of page